Zdá sa, že máte zablokovanú reklamu

Fungujeme však vďaka príjmom z reklamy a predplatného. Podporte nás povolením reklamy alebo kúpou predplatného.

Ďakujeme, že pozeráte .pod lampou. Chceli by ste na ňu prispieť?

Zavedenie novej dane ohrozuje energetickú bezpečnosť Slovenska. Prezidentka už raz zákon vetovala

.sponzorované .promotion

Návrh zákona o novej majetkovej dani vykazuje vážne nedostatky.

Zavedenie novej dane ohrozuje energetickú bezpečnosť Slovenska. Prezidentka už raz zákon vetovala

návrh zákona, ktorý má zaviesť celkom nový druh majetkovej dane, konkrétne daň z osobitej stavby, a ktorý je namierený len na jednu spoločnosť s majoritnou účasťou štátu, pôvodne poslanci NR SR schválili v závere minulého roka, konkrétne 22.12.2022. Následne bol 2.1.2023 prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou vrátený na opakované prerokovanie NR SR s pripomienkou, ktorá de-facto túto daň vylúči z konkrétneho zákona. 

Zákon o dani z osobitnej stavby (číslo tlače 1181) zavádza nový druh majetkovej dane. Spoločne s ním bol predložený aj návrh na zrušenie koncesionárskych poplatkov a zmeny v registračných poplatkoch za automobily (tieto nie sú predmetom tohto textu). 

Predmetom novej majetkovej dane je výhradne majetok vlastnený spoločnosťou eustream, a.s., ide o najväčší tranzitný plynovod na Slovensku. Jedná sa o jedinú daň svojho druhu, priamo uvalenú na konkrétnu spoločnosť. V spoločnosti eustream, a.s. je majoritným vlastníkom štát. 

Návrh zákona nie je v tomto prípade namierený voči spoločnosti, ktorá dosahuje mimoriadne zisky, práve naopak, je cielený na spoločnosť, ktorá je výrazne negatívne ovplyvnená aktuálnou situáciou spojenou s vojnovým konfliktom na Ukrajine. Svojim dopadom uvrhne spoločnosť eustream., a.s. do straty a prakticky znemožní plnenie záväzkov plynúcich z financovania spoločnosti a zničí nádej na ich refinancovanie. Návrh zákona navyše nesie všetky znaky protiústavnosti. Je diskriminačný, teda namierený výhradne proti jednej spoločnosti, je neracionálny, nakoľko je namierený voči firme, ktorá je negatívne ovplyvnená aktuálnou situáciou a je neproporčný, pretože nesúvisí s hospodárskymi výsledkami firmy a po jeho zavedení ho uvedie do straty. 

zavedenie mimoriadnej dane je krajne nevhodné 

Sadzba dane bola stanovená na 6000 eur za každý začatý kilometer potrubia za mesiac, z čoho vychádza navrhované zdanenie vo výške 171 mil. Eur ročne. Hlavným argumentom zavedenia osobitnej dane bolo tvrdenie, že spoločnosť „neplatí daň z nehnuteľnosti“, čo je v rozpore so skutočnosťou. Eustream, a.s. platí dane zo stavieb (budovy, kompresorové stavby, atď.). Líniové stavby ako plynovody, vodovody, rozvody tepla dlhodobo nepodliehajú majetkovej dani. Jej zavedenie by malo negatívny vplyv na ceny pre konečných spotrebiteľov a súvisiace energetické odvetvia. Návrh zákona neprešiel ani širšou odbornou diskusiou, či medzirezortným pripomienkovým konaním. 

Nová osobitná daň tak v konečnom dôsledku ohrozí stabilitu kritickej infraštruktúry celoeurópskeho významu, ktorá môže ohroziť energetickú bezpečnosť Slovenska a ďalších krajín Európy. 

eustream, a.s.

Spoločnosť eustream, a.s. je najväčším prepravcom zemného plynu na Slovensku, z čoho v minulosti Slovenská republika profitovala. Spoločnosť patrila v minulých rokoch medzi najväčších platcov splatných daní na Slovensku. Výkonnosť spoločnosti eustream, a.s. sa ale vzhľadom na vývoj na európskych trhoch a prebiehajúci vojnový konflikt na Ukrajine v posledných dvoch rokoch výrazne zhoršila.

Preprava medzi hospodárskymi rokmi 2019 a 2021 poklesla z pôvodného objemu 66,47 mld m3 na približne polovicu, teda 35,62 mld m3. Tento ukazovateľ má priamy vplyv na pokles čistého zisku spoločnosti z hodnoty 387 mil. eur v roku 2020/2021 na úroveň 265 mil. eur v hospodárskom roku 2022/2021. Keďže preprava plynu v roku 2022 ďalej klesla na úroveň 26 mld m3, dá sa očakávať ešte markantnejší prepad zisku spoločnosti eustream, a.s. a tým pádom ohrozenie plnenia ďalších zmluvných záväzkov. 

Ak ste našli chybu, napíšte na web@tyzden.sk.
.diskusia | Zobraziť
.posledné
.neprehliadnite