Zdá sa, že máte zablokovanú reklamu

Fungujeme však vďaka príjmom z reklamy a predplatného. Podporte nás povolením reklamy alebo kúpou predplatného.

Ďakujeme, že pozeráte .pod lampou. Chceli by ste na ňu prispieť?

Bezbariérový pohyb sa stáva prirodzenou súčasťou Slovenska

.promotion

To, čo iné krajiny považujú za samozrejmosť, sa postupne dostáva aj na Slovensko.

So zabezpečovaním možností bezbariérového prístupu obyvateľom slovenských miest sa stretávame čoraz častejšie. O to väčší dôraz sa na bezbariérovosť kladie v prípade kúpeľných miest, kde hovoríme doslovne aj o nutnosti.


Kúpeľné mesto Piešťany sa okrem iných sústreďuje práve aj na liečenie ochorení pohybového ústrojenstva. V meste si vedomí faktu, že nielen bezbariérovosť, ale celkovo úroveň MHD, komunikácií či aj priechodov pre chodcov vizitkou mesta, do ktorého prichádza množstvo domácich aj zahraničných turistov. Preto plán rozvoja bezbariérového prístupu, ale aj zvýšenia bezpečnosti pohybu na cestných komunikáciách a úrovne MHD dlhodobú stratégiu. ×Sme× ×si× ×vedomí× ×toho,× ×že× ×zázraky× ×sa× ×nedajú× ×robiť× ×na× ×počkanie.× ×Preto× ×stratégiu× ×na× ×obnovu× ×komunikácií,× ×vylepšovanie× ×MHD× ×ako× ×aj× ×riešenia× ×parkovania× ×či× ×bezbariérových× ×prístupov× ×považujeme× ×za× ×dlhodobý,× ×prakticky× ×stále× ×sa× ×obnovujúci× ×proces,×× povedal primátor Remo Cicutto, ktorý si napriek niekoľkým kritickým hlasom za tým, že za ním kus práce v tejto oblasti vidno, stojí: ×Ozývajú× ×sa× ×kritické× ×hlasy,× ×ktoré× ×apelujú× ×na× ×to,× ×čo× ×všetko× ×urobené× ×nie× ×je.× ×Bol× ×by× ×som× ×ale× ×rád,× ×ak× ×by× ×sa× ×niekto× ×pozrel× ×aj× ×na× ×to,× ×čo× ×urobené× ×je.× ×Myslím× ×si,× ×že× ×pre× ×zlepšenie× ×situácie× ×v oblasti× ×dopravy× ×sa× ×v× ×Piešťanoch× ×urobilo× ×veľa,× ×pričom× ×veľa× ×sa× ×navyše× ×čerpalo× ×z× ×eurofondov,× ×a× ×tak× ×sa× ×šetrili× ×mestské× ×financie.××


Ako jeden z príkladov uvádza riešenie problému MHD, ktorá bola postupne zoptimalizovaná na 11 liniek, pričom dnes na všetkých linkách jazdia nízkopodlažné autobusy MHD, teda autobusy prispôsobené pre handicapovaných cestujúcich. ×Mesto× ×každoročne× ×vykrýva× ×stratu× ×SAD× ×pri× ×prevádzkovaní× ×MHD× ×z vlastného× ×rozpočtu,× ×tento× ×rok× ×prispieva× ×na× ×chod× ×MHD× ×sumou× ×365 000× ×eur.× ×Najskôr× ×jazdili× ×nízkopodlažné× ×autobusy× ×na× ×sídlisko× ×Nikola× ×Teslu,× ×kde× ×žije× ×najväčšia× ×komunita× ×handicapovaných× ×obyvateľov.× ×Postupne× ×sa× ×nízkopodlažné× ×autobusy× ×zabezpečili× ×na× ×ďalšie× ×sídliská,× ×k× ×poliklinike,× ×k obchodným× ×centrám× ×a× ×do× ×starých× ×Piešťan,× ×teda× ×na× ×linky× ×najviac× ×využívané.× ×Dnes× ×máme× ×plne× ×pokryté× ×všetky× ×linky,× ×vrátane× ×záložného× ×autobusu,×× povedal primátor, ktorý podotkol, že zatiaľ posledný nízkopodlažný autobus pribudol do mesta v auguste toho roku. V plánoch, v ktorých mesto SAD podporuje, je aj rekonštrukcia autobusovej stanice, ktorá je pre potreby obyvateľov zbytočne veľká. Na jej reálne využívanie postačia dve tretiny súčasnej plochy stanice, ktoré sa zmodernizujú, vyrieši sa problém s kanalizáciou, odvodnenie, nový asfaltový povrch či dokonca aj nová prevádzková budova.


Ako veľký posun vpred vníma primátor aj osvetlenie priechodov pre chodcov, ktoré bývajú v dnešnej dobe často podceňované. ×Za× ×posledné× ×tri× ×roky× ×sa× ×práve× ×na× ×priechodoch× ×pre× ×chodcov× ×udialo× ×× ×40× ×%× ×zo× ×všetkých× ×dopravných× ×nehôd× ×v× ×Piešťanoch,××hovorí Cicutto. Ako problém tak mesto vnímalo, že priechody iba málo alebo vôbec osvetlené, a tak začalo s ich úpravou. ×Zatiaľ× ×je× ×to× ×menšina× ×priechodov,× ×ktoré× ×× ×osvetlené,× ×avšak× ×na× ×túto× ×cestu× ×sme× ×nastúpili× ×a× ×verím,× ×že× ×v nej× ×budeme× ×úspešne× ×pokračovať.× ×Každoročne× ×mesto× ×nezabúda× ×na× ×bezbariérové× ×úpravy× ×chodníkov× ×na× ×prechodoch× ×pre× ×chodcov× ×podľa× ×potrieb× ×občanov.× ×Okrem× ×toho× ×je× ×v× ×pláne× ×aj× ×rozšírenie× ×parkovacích× ×plôch× ×na× ×sídliskách× ×a× ×súčasná× ×výsadba× ×zelene× ×ako× ×náhrady× ×za× ×tú,× ×ktorá× ×bude× ×musieť× ×parkovacím× ×plochám× ×ustúpiť.× ×Vo× ×výhľade× ×máme× ×aj× ×úpravu× ×autobusových× ×zastávok,× ×ktorá× ×umožní× ×bezproblémové× ×nastúpenie× ×a vystúpenie× ×cestujúcich,× ×najmä× ×vozičkárov××vymenúva ďalšie plány primátor. Jedným z nich je práve prijatie konceptu bezbariérového pohybu ako základného princípu pohybu chodcov a bicyklistov v meste.
Ak ste našli chybu, napíšte na web@tyzden.sk.
.posledné
.neprehliadnite