pondelok
4
november
19:00
3 €

Šport pre Slovensko: Informačný systém športu

Šport pre Slovensko: Informačný systém športu

Zanedlho uplynú 4 roky od účinnosti nového zákona o športe, ktorý bol schválený v novembri  2015 vzácnou ústavnou väčšinou 132 hlasov zo 135 prítomných poslancov.

Zákon o športe mal priniesť reformu do procesov riadenia a správy slovenského športu, transparentnosť do fungovania športových organizácii výmenou za viac štátnych prostriedkov do športu.

Základným pilierom a nástrojom reformy slovenského športu mal byť informačný systém športu.

IS športu mal priniesť slovenskému športu i slovenskej spoločnosti korektné dáta o počte aktívnych športovcov a družstiev v jednotlivých športoch a o ich výsledkoch, korektné údaje o športových odborníkoch, kluboch, zväzoch a ich štatutároch. 

IS športu mal predstavovať efektívny nástroj verejnej kontroly používania verejných prostriedkov a sponzorského v športe nielen zhora - zo strany štátu a jeho kontrolných orgánov, ale najmä "zdola" zo strany členov zväzov a klubov, športových odborníkov, športovcov a ich rodičov. Mal tiež sprevádzať zväzy, kluby, športovcov a športových odborníkov významnými systémovými zmenami vo fungovaní slovenského športu a pomôcť pri ich vzdelávaní a informovaní o ich nových právach povinnostiach.

Zákonná úprava IS športu je pomerne jasne vymedzená v § 80 až 82 zákona o športe.

Poďme sa však na expertnej úrovni s tými najpovolanejšími pozrieť na aktuálny stav implementácie účinnej zákonnej úpravy do IS športu, na jeho dnešnú funkčnosť, dôvody nedostatkov a najmä na to, čo by bolo treba urobiť na Slovensku inak, aby sme dosiahli cieľ - zabezpečenie dodržiavania zákonov prijatých štátom ministerstvami a inými orgánmi štátu. 

Diskutovať prídu: 

  • Andrej Petrovaj - riaditeľ spoločnosti, podpredseda predstavenstva stengl a.s. 
  • Ján Letko - IT športový odborník
  • Miroslav Haviar - viceprezident Európskej kanoistickej asociácie, riaditeľ Národného športového centra (2003 - 2007)