Nájdený jeden výsledokpre výraz „anna Medzihradsk��“
.týždeň

Minister vs. Magister

.anna Medzihradská .spoločnosť 07.12.2012

Obidve slová majú latinský pôvod. Minister – odvodené zo slova minus (nižší, menší): nižší služobník, sluha, pomocník, vykonávateľ, posluhovač (vlastne slovo miništrant má rovnaký kmeň). Magister – odvodené zo slova magis (viac): vyšší predstavený, náčelník, pán, správca, radca, učiteľ (ak vám hovorí niečo príbuzné slovo magistrát)

  •