Zdá sa, že máte zablokovanú reklamu

Fungujeme však vďaka príjmom z reklamy a predplatného. Podporte nás povolením reklamy alebo kúpou predplatného.

Ďakujeme, že pozeráte .pod lampou. Chceli by ste na ňu prispieť?

Na návšteve v banke

.pavel Škriniar .časopis .týždeň v ekonomike

V čom sú si ľudia podobní s firmami? Jedným z mnohých spoločných znakov je túžba vlastniť niečo, na čo momentálne nemajú, pričom tento hendikep riešia cez cudzie peniaze.

Kým pri ľuďoch ide nezriedka čisto o uspokojenie emocionálnej povahy, firmy sa na vec pozerajú z pohľadu čísiel – buď ide o prežitie, alebo o zisk. Inak povedané, buď sa zháňajú peniaze na riadny chod firmy, alebo je snaha využiť investičné príležitosti, ktoré sú finančne nad možnosťami firmy.
Kým veľká väčšina úverov obyvateľstva je spojená s riešením otázky bývania, firmy nemajú až tak obľúbený jeden typ úveru či účel jeho použitia. Najaktívnejšie využívajú tri typy úverov, pričom ich preferencie sa v posledných rokoch v zásade nemenili. Prevládajú investičné úvery, kontokorenty a úvery na nehnuteľnosti. Pre firmu nie je dôležité vedieť, o aký typ úveru má žiadať. Potrebuje predovšetkým definovať dôvody, prečo ho chce získať. Na získanie peňazí na bežnú prevádzku firmy slúžia prevádzkové úvery a kontokorenty, na rozšírenie podnikateľských aktivít sú vhodné investičné úvery a úvery na nehnuteľnosti. Jednotlivé úvery sa líšia obmedzeniami vo výške úverového rámca, podmienkami na získanie i úrokovými sadzbami. A ponuka je skutočne široká.
Všetko sa však začína návštevou banky. Pre čo najrýchlejšie schválenie žiadosti je potrebné mať so sebou daňové priznanie a finančné výkazy za dve účtovné obdobia. Dva roky je dostatočný čas na to, aby si banka urobila názor na finančné zdravie firmy.  Výhodu v tomto majú tie podnikateľské subjekty, ktoré žiadajú o úver banku, v ktorej majú vedený svoj účet. Tým môže stačiť zdokladovať iba jedno účtovné obdobie, keďže banka detailne vidí ich peňažný tok. Peniaze môžu byť v ideálnom prípade do dvoch dní od podania žiadosti na účte firmy.
Účel použitia peňazí určuje typ poskytovaného úveru a aj jeho minimálnu a maximálnu výšku. S ňou zároveň súvisí aj úroková sadzba. Z pohľadu ceny sú najlacnejšie prevádzkové úvery a úvery nad 1 milión eur.
Banka neposkytuje peniaze automaticky a požaduje určité záruky vrátenia peňazí. Finančné výkazy slúžia banke predovšetkým na zistenie toho, či je firma schopná splácať dlh. Záruka slúži na to, aby sa banke peniaze vrátili aj vtedy, ak sa finančná situácia firmy zhorší. Za najrizikovejšie považujú banky tie odvetvia, ktoré majú problém s odbytom. Zárukou môže byť tak hnuteľný, ako i nehnuteľný majetok, rovnako ako cenné papiere či bankové vklady, ale i ručenie inou osobou alebo bankou. Čím lepšia záruka pre banku, tým vyšší úver a nižšiu úrokovú sadzbu môže firma získať. Horná hranica úveru a spodná hranica úrokovej sadzby je v podstate individuálna záležitosť. Sadzby prevádzkových úverov sa pohybujú okolo úrovne 1,6 % ročne, pri malých a stredných podnikoch je to 2,4 % ročne. Investičné úvery sa ponúkajú za 3,7 % ročne a úvery na nehnuteľnosti za 4 % ročne. Poznať úrokovú sadzbu investičného úveru znamená pre firmu vedieť minimálnu výnosnosť projektu.
Kým obyvateľstvo sa pri spotrebiteľských úveroch rozhoduje skôr o uprednostnení aktuálnej spotreby pred budúcou, firmy riešia prevádzkovými úvermi potrebu prefinancovania obdobia medzi dodaním tovaru odberateľovi a zaplatením zaň, či preklenutie času do vrátenia DPH. Kým pre obyvateľstvo úver znamená zlepšenie životného štandardu, pre firmy je to jedna zo živín, ktoré ich udržiavajú pri živote. V podstate tak vlastným zadlžením sa financujú tretie strany – odberateľov a štát. Pri dlhodobých úveroch sú si obyvatelia i firmy veľmi podobní. Ide o zabezpečenie si budúcnosti, a to cez vyriešenie jednej zo základných životných potrieb – otázku bývania, respektíve zabezpečenia si zisku.

Ak ste našli chybu, napíšte na web@tyzden.sk.
.diskusia
.posledné
.neprehliadnite