Milovaný Anton Srholec

Každý rok končí Pohodu bohoslužbou. Tento rok už nemohol prísť, poslal len pozdrav z nemocnice. Náš milovaný António.

.tomáš Prištiak
.neprehliadnite
.diskusia